Kurt is hard core ... he don't do no fires ........